poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Podpisana 5 sierpnia przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ma umożliwić sprawniejszy dostęp do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem internetu. Wspomniana poprawka przyczyni się tez do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz poprawi sprawność postępowań.