piątek, 20 grudnia 2013

Pracodawcy skracają czas pracy w Wigilię

Polskie związki zawodowe zaapelowały do pracodawców o skrócenie godzin pracy w Wigilię. Przewodniczący ,,Solidarności” postulował o zamknięcie sklepów najpóźniej do godziny 14. Jego zdaniem, praca po południu w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia to ,,zły obyczaj”. Wiadomo już, iż niektóre sieci handlowe przychyliły się do apelów związków zawodowych i skrócą czas pracy tego dnia. Pamiętajmy zatem o zrobieniu niezbędnych zakupów odpowiednio wcześniej.

wtorek, 10 grudnia 2013

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?


Celem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie środków utrzymania. Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest zależna od potrzeb osoby, której zostało przyznane oraz od realnych możliwości finansowych strony zobowiązanej. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa lub też z więzów prawnych i jest uzależniony od bliskości pokrewieństwa, przysposobienia, powinowactwa oraz od tego, czy osoby uprawione są w stanie utrzymać się samodzielnie.

sobota, 16 listopada 2013

Klauzule niedozwolone w umowach z biurami podróży

Według badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 50,8% polaków nie czyta podpisywanych przez siebie umów, a 69,3% polaków nie wie, czym jest rejestr klauzul niedozwolonych.

piątek, 25 października 2013

Zadatek a zaliczka - na czym polega różnica?

Zaliczka i zadatek, choć często ze sobą mylone, stanowią w polskim prawie dwie różne instytucje. Ich pozorne podobieństwo wiąże się z tym, iż obie mają wspólną cechę – są wpłacane na poczet wykonywanej w przyszłości umowy.

wtorek, 8 października 2013

czwartek, 26 września 2013

Piraci drogowi na celowniku - szykują się zmiany w prawie.


Komenda Główna Policji chce zaostrzenia kar dla kierowców znacznie przekraczających dozwoloną prędkość. Projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami przewiduje możliwość czasowego odbierania prawa jazdy za ,,rażące naruszenie prędkości”.

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Podpisana 5 sierpnia przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ma umożliwić sprawniejszy dostęp do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem internetu. Wspomniana poprawka przyczyni się tez do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz poprawi sprawność postępowań.