poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Podpisana 5 sierpnia przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ma umożliwić sprawniejszy dostęp do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem internetu. Wspomniana poprawka przyczyni się tez do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz poprawi sprawność postępowań.

Po wejściu w życie wspomnianej ustawy, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych będzie mogła wydawać nowy dokument - wyciąg z księgi wieczystej. Usługa ta, której cena zostanie określona w osobnym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, będzie tańsza od odpisu co spowoduje wzrost zainteresowania tą usługą.

Powstanie również możliwość przeglądania księgi wieczystej przez Internet. Księga ta musi być jednak dostępna w wersji elektronicznej a jej dane zamieszczone w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Osoby zainteresowane przeglądaniem księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu będą zobligowane do złożenia elektronicznego wniosku zawierającego prawidłowy numer księgi.

Możliwość wyszukania ksiąg wieczystych podając np. dane osobowe właściciela sprawi, że proces ustalania majątku dłużnika stanie się skuteczniejszy. Wpłynie to pozytywnie na efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Docelowo, usługa ta ma być płatna, jednak niektóre podmioty zostaną zwolnione z opłaty (np. ZUS, sądy, prokuratura i organy administracji rządowej).

Aktualnie, by otrzymać odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu, należy złożyć i opłacić stosowny wniosek. Następnie dokumenty odbiera się osobiście bądź są dostarczane za pośrednictwem poczty. Nowe przepisy umożliwią pozyskanie wymienionych dokumentów przez Internet. Po wydrukowaniu, będą one pod względem prawnym równe dokumentom wydawanym przez sądy, w związku z czym zaistnieje możliwość posługiwania się nimi w obrocie prawnym. Zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz