piątek, 20 grudnia 2013

Pracodawcy skracają czas pracy w Wigilię

Polskie związki zawodowe zaapelowały do pracodawców o skrócenie godzin pracy w Wigilię. Przewodniczący ,,Solidarności” postulował o zamknięcie sklepów najpóźniej do godziny 14. Jego zdaniem, praca po południu w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia to ,,zły obyczaj”. Wiadomo już, iż niektóre sieci handlowe przychyliły się do apelów związków zawodowych i skrócą czas pracy tego dnia. Pamiętajmy zatem o zrobieniu niezbędnych zakupów odpowiednio wcześniej.

wtorek, 10 grudnia 2013

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?


Celem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie środków utrzymania. Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest zależna od potrzeb osoby, której zostało przyznane oraz od realnych możliwości finansowych strony zobowiązanej. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa lub też z więzów prawnych i jest uzależniony od bliskości pokrewieństwa, przysposobienia, powinowactwa oraz od tego, czy osoby uprawione są w stanie utrzymać się samodzielnie.